ODP P-1

 • 400 MB Dung Lượng
 • 30 GB Băng thông
 • 5 User Email
 • 1 Addon Domain
30,000VNĐ
havonta
Rendelés

ODP P-2

 • 800 MB Dung Lượng
 • 50 GB Băng thông
 • 10 User Email
 • 2 Addon Domain
80,000VNĐ
havonta
Rendelés

ODP P-3

 • 1.4 GB Dung Lượng
 • Unlimited Băng thông
 • 20 User Email
 • 2 Addon Domain
110,000VNĐ
havonta
Rendelés

ODP P-4

 • 4 GB Dung Lượng
 • Unlimited Băng thông
 • 50 User Email
 • 4 Addon Domain
200,000VNĐ
havonta
Rendelés