ODB-SEO1

 • 01 GB Dung Lượng SSD
 • Unlimited Băng thông
 • 2 IP
 • 1 Addon Domain
95,000VNĐ
hàng tháng
Đăng ký

ODB-SEO2

 • 2.5 GB Dung Lượng SSD
 • Unlimited Băng thông
 • 4 IP
 • 3 Addon Domain
200,000VNĐ
hàng tháng
Đăng ký

ODB-SEO3

 • 07 GB Dung Lượng SSD
 • Unlimited Băng thông
 • 12 IP
 • 13 Addon Domain
480,000VNĐ
hàng tháng
Đăng ký

ODB-SEO4

 • 20 GB Dung Lượng SSD
 • Unlimited Băng thông
 • 25 IP
 • 26 Addon Domain
900,000VNĐ
hàng tháng
Đăng ký