COMODO SSL 1

 • 01 Domain hỗ trợ
 • 128/256bit Độ mạnh mã hoá
 • qua Domain Chứng thực
 • 10.000$ Bảo hiểm

Trust tất cả trình duyệt

200,000VNĐ
12 tháng
Đăng ký

COMODO SSL 2

 • 01 Domain hỗ trợ
 • 128/256bit Độ mạnh mã hoá
 • qua Domain Chứng thực
 • 10.000$ Bảo hiểm

Trust tất cả trình duyệt

700,000VNĐ
12 tháng
Đăng ký

COMODO SSL 3

 • Không giới hạn Domain hỗ trợ
 • 128/256bit Độ mạnh mã hoá
 • qua Domain Chứng thực
 • 10.000$ Bảo hiểm

Trust tất cả trình duyệt

1,500,000VNĐ
12 tháng
Đăng ký

COMODO SSL 4

 • 01 Domain hỗ trợ
 • 128/256bit Độ mạnh mã hoá
 • Doanh nghiệp Chứng thực
 • 50.000$ Bảo hiểm

Hỗ trợ Subdomain Trust tất cả trình duyệt

2,000,000VNĐ
12 tháng
Đăng ký

COMODO SSL 5

 • 01 Domain hỗ trợ
 • 128/256bit Độ mạnh mã hoá
 • Doanh nghiệp Chứng thực
 • 250.000$ Bảo hiểm

Hỗ trợ Subdomain Trust tất cả trình duyệt

3,500,000VNĐ
12 tháng
Đăng ký