DeS-BASIC

 • E3-1230v2 (4 core) CPU
 • 4x3.30Ghz CPU Speed
 • 16GB Ram
 • 240GB SSD

Hỗ trợ 24/7

2,500,000VNĐ
hàng tháng
Đăng ký

DeS-ADVANCE

 • 2 x E5620 CPU
 • 2x4x2.4Ghz CPU Speed
 • 16GB Ram
 • 2 x 240GB SSD

Hỗ trợ 24/7

3,500,000VNĐ
hàng tháng
Đăng ký

DeS-PREMIUM

 • 2 x X5650 CPU
 • 2x6x2.66Ghz CPU Speed
 • 16GB Ram
 • 2 x 240GB SSD

Hỗ trợ 24/7

4,200,000VNĐ
hàng tháng
Đăng ký

DeS-PLUS

 • 2 x E5-5683 CPU
 • 2x14x2.0Ghz CPU Speed
 • 32 GB Ram
 • 240 GB SSD

Hỗ trợ 24/7

6,200,000VNĐ
hàng tháng
Đăng ký